วันที่ 23 เมษายน 2564  ร้านอาหารสีฟ้า นำอาหารมามอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 23 เมษายน 2564  ร้านอาหารสีฟ้า นำอาหารมามอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 23 เมษายน 2564  ร้านอาหารสีฟ้า นำอาหารมามอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ทางโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี...
วันที่ 23 เมษายน 2564  น.ส.มณทิชา วัฒนะ และครอบครัว (เจ้าหน้าที่งานประกันสุขภาพฯ) นำน้ำดื่ม และอาหารมามอบให้ บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 23 เมษายน 2564  น.ส.มณทิชา วัฒนะ และครอบครัว (เจ้าหน้าที่งานประกันสุขภาพฯ) นำน้ำดื่ม และอาหารมามอบให้ บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 23 เมษายน 2564  น.ส.มณทิชา วัฒนะ และครอบครัว (เจ้าหน้าที่งานประกันสุขภาพฯ) นำน้ำดื่ม และอาหารมามอบให้ บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ขอขอบคุณ น.ส.มณทิชา วัฒนะ...
วันที่ 23 เมษายน 2564 ครอบครัวคุณกฤศวรรณและคุณปวริศ คนไข้ ward 7 (กฟผ.) นำน้ำดื่มมามอบให้ เจ้าหน้าที่คลินิกปฐมพยาบาล(ARI) รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 23 เมษายน 2564 ครอบครัวคุณกฤศวรรณและคุณปวริศ คนไข้ ward 7 (กฟผ.) นำน้ำดื่มมามอบให้ เจ้าหน้าที่คลินิกปฐมพยาบาล(ARI) รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 23 เมษายน 2564 ครอบครัว คุณกฤศวรรณ และ คุณปวริศ คนไข้ ward 7 (กฟผ.) นำน้ำดื่มมามอบให้ เจ้าหน้าที่คลินิกปฐมพยาบาล(ARI) โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี  ขอขอบคุณครอบครัว คุณกฤศวรรณ และ คุณปวริศคนไข้ ward 7 (กฟผ.)...
วันที่ 22 เมษายน 2564 กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้นำเจลแอลกอฮอล์ และ น้ำดื่ม มาสนับสนุนแก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ศูนย์บริการฯ

วันที่ 22 เมษายน 2564 กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้นำเจลแอลกอฮอล์ และ น้ำดื่ม มาสนับสนุนแก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ศูนย์บริการฯ

วันที่ 22 เมษายน 2564 กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้นำเจลแอลกอฮอล์ และ น้ำดื่ม สนับสนุนแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ณ...
วันที่ 21 เมษายน 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดฯ มอบน้ำดื่ม สนับสนุนแก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ศูนย์บริการฯ

วันที่ 21 เมษายน 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดฯ มอบน้ำดื่ม สนับสนุนแก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ศูนย์บริการฯ

วันที่ 21 เมษายน 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดฯ มอบน้ำดื่ม จำนวน 200 แพค สนับสนุนแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ณ...
วันที่ 17 เมษายน 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะฯ มาเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และสนับสนุนอาหารสำหรับผู้ป่วยเชื้อโควิด 19

วันที่ 17 เมษายน 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะฯ มาเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และสนับสนุนอาหารสำหรับผู้ป่วยเชื้อโควิด 19

วันที่ 17 เมษายน 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี รองนายกเหล่ากาชาดฯ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย นางอัมพร วารินทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์นนทบุรี...