วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ผู้เกษียณจากกรมวิทย์ บริจาคเสื้อยืดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 146 ตัว ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ผู้เกษียณจากกรมวิทย์ บริจาคเสื้อยืดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 146 ตัว ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 สถานีช่องฟ้าวันใหม่ บริจาคชุด PPE 350 ชุด แอลกอฮอล์เจล 350 ขวด และน้ำดื่ม 600ml 3,504 ขวด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 สถานีช่องฟ้าวันใหม่ บริจาคชุด PPE 350 ชุด แอลกอฮอล์เจล 350 ขวด และน้ำดื่ม 600ml 3,504 ขวด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 สถานีช่องฟ้าวันใหม่ บริจาคชุด PPE 350 ชุด แอลกอฮอล์เจล 350 ขวด และน้ำดื่ม 600ml 3,504 ขวด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์...
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ครอบครัวเจียรปกรณ์พงศ์” บริจาคเต้าฮวยนมสด 180 ถ้วย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ครอบครัวเจียรปกรณ์พงศ์” บริจาคเต้าฮวยนมสด 180 ถ้วย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ครอบครัวเจียรปกรณ์พงศ์” บริจาคเต้าฮวยนมสด 180 ถ้วย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์...
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 คุณธัญเนศวร์ ศิริโรจนานนท์ บริจาคบริจาคข้าวผัดกะปิหมูไข่ชะอม และข้าวผัดต้มยำกุ้ง จำนวน 200 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 คุณธัญเนศวร์ ศิริโรจนานนท์ บริจาคบริจาคข้าวผัดกะปิหมูไข่ชะอม และข้าวผัดต้มยำกุ้ง จำนวน 200 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 คุณธัญเนศวร์ ศิริโรจนานนท์ บริจาคบริจาคข้าวผัดกะปิหมูไข่ชะอม และข้าวผัดต้มยำกุ้ง จำนวน 200 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์...
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 “คุณพรเพ็ญ รัศมีธรรมวงศ์” บริจาคถุงมือทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 “คุณพรเพ็ญ รัศมีธรรมวงศ์” บริจาคถุงมือทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 “คุณพรเพ็ญ รัศมีธรรมวงศ์” บริจาคถุงมือทางการแพทย์...