วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โครงการกล่องบุญ จาก Nariaki and Yu Sugiyama และ คุณวีรยา-คุณวรนันท์ เลอมานกุล บริจาคข้าวกล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โครงการกล่องบุญ จาก Nariaki and Yu Sugiyama และ คุณวีรยา-คุณวรนันท์ เลอมานกุล บริจาคข้าวกล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 คุณชมาพร อมรศิริวงศ์ และครอบครัว บริจาคน้ำกระชาย จำนวน 150 ขวด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 คุณชมาพร อมรศิริวงศ์ และครอบครัว บริจาคน้ำกระชาย จำนวน 150 ขวด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ผู้เกษียณจากกรมวิทย์ บริจาคเสื้อยืดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 146 ตัว ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ผู้เกษียณจากกรมวิทย์ บริจาคเสื้อยืดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 146 ตัว ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี