ในวันที่ 30 เมษายน 2564 บริษัท Honda ราชพฤกษ์ นำข้าวมันไก่มามอบให้เจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการตรงจุดตรวจโควิด-19 รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

ในวันที่ 30 เมษายน 2564 บริษัท Honda ราชพฤกษ์ นำข้าวมันไก่มามอบให้เจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการตรงจุดตรวจโควิด-19 รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

ในวันที่ 30 เมษายน 2564′ บริษัท Honda ราชพฤกษ์ นำข้าวมันไก่มามอบให้เจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการตรงจุดตรวจโควิด-19 โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี...
วันที่ 29 เมษายน 2564 บริษัทมังกรฟ้าล็อตเตอรี่ จำกัด นำข้าวกล่องมามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 29 เมษายน 2564 บริษัทมังกรฟ้าล็อตเตอรี่ จำกัด นำข้าวกล่องมามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 29 เมษายน 2564 บริษัทมังกรฟ้าล็อตเตอรี่ จำกัด นำข้าวกล่องมามอบให้ จำนวน 150 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และ...
วันที่ 29 เมษายน 2564 บริษัทเต็ดตรา แพ้ค(ประเทศไทย)จำกัด ร่วมบริจาคน้ำดื่ม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 29 เมษายน 2564 บริษัทเต็ดตรา แพ้ค(ประเทศไทย)จำกัด ร่วมบริจาคน้ำดื่ม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 29 เมษายน 2564 บริษัทเต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคน้ำดื่มจำนวน 150 ลัง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์...
วันที่ 29 เมษายน 2564 คุณณัฐพล อัครวัชรางกูร และครอบครัว มอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจรุ่นท๊อป ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 29 เมษายน 2564 คุณณัฐพล อัครวัชรางกูร และครอบครัว มอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจรุ่นท๊อป ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 29 เมษายน 2564 คุณณัฐพล อัครวัชรางกูร และครอบครัว มอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจรุ่นท๊อป จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 95,000 บาท...
วันที่ 29 เมษายน 2564 คุณกฤษณะ จันทร์ตระกูล และ คุณอัมราลักษณ์ จันทร์ตระกูล มอบเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 29 เมษายน 2564 คุณกฤษณะ จันทร์ตระกูล และ คุณอัมราลักษณ์ จันทร์ตระกูล มอบเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 29 เมษายน 2564 คุณกฤษณะ จันทร์ตระกูล และ คุณอัมราลักษณ์ จันทร์ตระกูล มอบเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 120,000 บาท...
วันที่ 28 เมษายน 2564 คุณธนดล ศิริแวว และคุณฉัตรนภา เขียวขำ บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ รพ.ศูนย์บริการฯ

วันที่ 28 เมษายน 2564 คุณธนดล ศิริแวว และคุณฉัตรนภา เขียวขำ บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ รพ.ศูนย์บริการฯ

วันที่ 28 เมษายน 2564 คุณธนดล ศิริแวว และ คุณฉัตรนภา เขียวขำ บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นให้กับบุคลากรทางการแพทย์...