วันที่ 29 เมษายน 2564 คุณกฤษณะ จันทร์ตระกูล และ คุณอัมราลักษณ์ จันทร์ตระกูล มอบเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 29 เมษายน 2564 คุณกฤษณะ จันทร์ตระกูล และ คุณอัมราลักษณ์ จันทร์ตระกูล มอบเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 29 เมษายน 2564 คุณกฤษณะ จันทร์ตระกูล และ คุณอัมราลักษณ์ จันทร์ตระกูล มอบเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 120,000 บาท...
วันที่ 28 เมษายน 2564 คุณธนดล ศิริแวว และคุณฉัตรนภา เขียวขำ บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ รพ.ศูนย์บริการฯ

วันที่ 28 เมษายน 2564 คุณธนดล ศิริแวว และคุณฉัตรนภา เขียวขำ บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ รพ.ศูนย์บริการฯ

วันที่ 28 เมษายน 2564 คุณธนดล ศิริแวว และ คุณฉัตรนภา เขียวขำ บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นให้กับบุคลากรทางการแพทย์...
วันที่ 27 เมษายน 2564 หมู่บ้านนนท์ณิชา มอบเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน และเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 27 เมษายน 2564 หมู่บ้านนนท์ณิชา มอบเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน และเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 27 เมษายน 2564 หมู่บ้านนนท์ณิชา มอบเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด จำนวน 2 ชุด ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี...
วันที่ 27 เมษายน 2564 คุณสมร  เกษมสุทธิ์ และครอบครัว มอบเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 27 เมษายน 2564 คุณสมร เกษมสุทธิ์ และครอบครัว มอบเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 27 เมษายน 2564 คุณสมร เกษมสุทธิ์ และครอบครัว มอบเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี...
วันที่ 27 เมษายน 2564 คุณจิตติ  รัชไชยบุญ และห้องอาหารสีฟ้า สนับสนุนอาหาร ให้กับเจ้าหน้าที่ห้อง ARI และเจ้าหน้าที่ Ward 7

วันที่ 27 เมษายน 2564 คุณจิตติ รัชไชยบุญ และห้องอาหารสีฟ้า สนับสนุนอาหาร ให้กับเจ้าหน้าที่ห้อง ARI และเจ้าหน้าที่ Ward 7

วันที่ 27 เมษายน 2564 คุณจิตติ รัชไชยบุญ และห้องอาหารสีฟ้า สนับสนุนอาหาร ให้กับเจ้าหน้าที่ห้อง ARI และเจ้าหน้าที่ Ward 7 จำนวน 60...
วันที่ 27 เมษายน 2564 บริษัทสามเสนวิลล่า บริษัทธรรมรักดี และการข่าวพญาเจ่งนนทบุรี สนับสนุน น้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 27 เมษายน 2564 บริษัทสามเสนวิลล่า บริษัทธรรมรักดี และการข่าวพญาเจ่งนนทบุรี สนับสนุน น้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 27 เมษายน 2564 บริษัทสามเสนวิลล่า บริษัทธรรมรักดี และการข่าวพญาเจ่งนนทบุรี สนับสนุน น้ำดื่ม 80 ลัง และ บริจาคน้ำดื่ม ขวดเล็ก 109 แพ็ค...