ตารางออกตรวจแพทย์เฉพาะทาง

ศูนย์บริการ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

02-4326167 02-4326168

โรงพยาบาลศูนย์บริการ

การแพทย์นนทบุรี

มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งเครื่องมือตรวจรักษาที่ทันสมัย เพื่อให้ท่านมีความมั่นใจในการให้บริการของเรา

พื้นที่ให้บริการทางการแพทย์ 

 “โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี”

ศูนย์การแพทย์

ศูนย์การแพทย์แผนไทย

ศูนย์การแพทย์แผนจีน

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
และกายภาพบำบัด

8 ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

ฉีดวัคซีน “โควิด-19”

สแกนคิวอาร์โค้ด “หมอพร้อม”

วิธีการเข้าถึงคือ พิมพ์ “หมอพร้อม” หรือ ผ่าน QR Code หรือ ลิงค์ line://ti/p/@475ptmfj

ใช้ได้ทั้ง iOS และ Android

สิ่งที่ต้องรู้ ฉีดวัคซีน “COVID-19”

NMC อัพเดท

นพ.พูลลาภ  ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่4 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ โควิด-19

นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่4 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ โควิด-19

read more

สาระสุขภาพ

ชื่นชมคนดี NMC

เลขที่ 155 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

แผนที่โรงพยาบาล

ให้บริการคำปรึกษาฟรี

ติดต่อเพื่อรับคำปรึกษาและวางแผนการรักษาได้ฟรี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย

ติดต่อสอบถามโปรแกรมตรวจสุขภาพ