วันที่ 20 เมษายน 2564 “ร้านอาหารสีฟ้า” นำอาหารมาสนับสนุนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 20 เมษายน 2564 “ร้านอาหารสีฟ้า” นำอาหารมาสนับสนุนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 20 เมษายน 2564 ร้านอาหารสีฟ้า นำอาหารมามอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี  ทางโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ขอขอบพระคุณ “ร้านอาหารสีฟ้า”...
นายวรงค์ ทิวทัศน์ เลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน บริษัท ไทยลีก จำกัด สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มตราช้างให้แพทย์และบุคลากร รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

นายวรงค์ ทิวทัศน์ เลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน บริษัท ไทยลีก จำกัด สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มตราช้างให้แพทย์และบุคลากร รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

นายวรงค์ ทิวทัศน์ เลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน บริษัท ไทยลีก จำกัด ผู้แทนสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มตราช้างให้แพทย์และบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี โดยมีรองผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี...