วันที่ 26 เมษายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นำอาหารมามอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ รพ. ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ทางโรงพยาบาลขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง