วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต นำอาหารแห้ง หมูสวรรค์ กาแฟ และน้ำพริก มามอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต นำอาหารแห้ง หมูสวรรค์ กาแฟ และน้ำพริก มามอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต นำอาหารแห้ง หมูสวรรค์ กาแฟ และน้ำพริก มามอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์...
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ร้านดอยคำตลาดพระราม5 นำสลัด น้ำส้ม และซาละเปา มามอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ร้านดอยคำตลาดพระราม5 นำสลัด น้ำส้ม และซาละเปา มามอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ร้านดอยคำตลาดพระราม5 นำสลัด น้ำส้ม และซาละเปา มามอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์...
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 คุณชมพูนุช พงษ์มาลา (หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส) นำน้ำกระชาย และน้ำขิง มามอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 คุณชมพูนุช พงษ์มาลา (หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส) นำน้ำกระชาย และน้ำขิง มามอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 คุณชมพูนุช พงษ์มาลา (หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส) นำน้ำกระชาย และน้ำขิง มามอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์...
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 คุณมงคล-คุณยุวดี พัฒนศักดิ์ภิญโญ มอบ ตู้เย็น SHARP 2 ประตู ขนาด 18.4 Q ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 คุณมงคล-คุณยุวดี พัฒนศักดิ์ภิญโญ มอบ ตู้เย็น SHARP 2 ประตู ขนาด 18.4 Q ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 คุณมงคล-คุณยุวดี พัฒนศักดิ์ภิญโญ มอบ ตู้เย็น SHARP 2 ประตู ขนาด 18.4 Q...
วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 สส.อุดมเดช และ สจ. ได้นำอาหาร ข้าวกล่อง ผลไม้ และเครื่องดื่ม Amezon มามอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 สส.อุดมเดช และ สจ. ได้นำอาหาร ข้าวกล่อง ผลไม้ และเครื่องดื่ม Amezon มามอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 สส.อุดมเดช และ สจ. ได้นำอาหาร ข้าวกล่อง ผลไม้ และเครื่องดื่ม Amezon มามอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี...
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ร้านโรตีชาชัก บริจาคน้ำชา และขนมโรตี ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ร้านโรตีชาชัก บริจาคน้ำชา และขนมโรตี ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ร้านโรตีชาชัก บริจาคน้ำชา และขนมโรตี ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์...