วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นำผลไม้ ส้ม และ ข้าวกล่อง มามอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นำผลไม้ ส้ม และ ข้าวกล่อง มามอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นำผลไม้ ส้ม และ ข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง มามอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์...
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ร่วมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ร่วมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ร่วมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 500,000 บาท...
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 กลุ่มสมาชิกและผองเพื่อน มัณฑนาปิ่นเกล้า-พระราม 5 ไม่เอากรรม(เผด็จ)การ มอบเตียงผู้ป่วย 3 ไกไฟฟ้า(ปีกนก) ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 กลุ่มสมาชิกและผองเพื่อน มัณฑนาปิ่นเกล้า-พระราม 5 ไม่เอากรรม(เผด็จ)การ มอบเตียงผู้ป่วย 3 ไกไฟฟ้า(ปีกนก) ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 กลุ่มสมาชิกและผองเพื่อน มัณฑนาปิ่นเกล้า-พระราม 5 ไม่เอากรรม(เผด็จ)การ มอบเตียงผู้ป่วย 3 ไกไฟฟ้า(ปีกนก) จำนวน 2 เตียง มูลค่า 72,118 บาท...
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 คุณชาญชัย ปิยวัชรวิจิตร บริจาคเตียงผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ +โต๊ะคร่อมเตียงระบบโช้คอัพ  ,ชุด PPE กันเชื้อโรค ,โทรศัพท์มือถือ+ซิมเน็ตรายปี และน้ำหวาน ขนมโรตี  มอบให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 คุณชาญชัย ปิยวัชรวิจิตร บริจาคเตียงผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ +โต๊ะคร่อมเตียงระบบโช้คอัพ ,ชุด PPE กันเชื้อโรค ,โทรศัพท์มือถือ+ซิมเน็ตรายปี และน้ำหวาน ขนมโรตี มอบให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 คุณชาญชัย ปิยวัชรวิจิตร บริจาคเตียงผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ +โต๊ะคร่อมเตียงระบบโช้คอัพ จำนวน 3 ชุด ,ชุด PPE กันเชื้อโรค จำนวน 50 ชุด ,โทรศัพท์มือถือ+ซิมเน็ตรายปี จำนวน 5 เครื่อง และน้ำหวาน จำนวน 50 ขวด ขนมโรตี 30 กล่อง...
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 Central Plaza Rattanathibet ได้นำสิ่งของอุปโภคและบริโภค มามอบให้กับบุคลาการทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ..

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 Central Plaza Rattanathibet ได้นำสิ่งของอุปโภคและบริโภค มามอบให้กับบุคลาการทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ..

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 Central Plaza Rattanathibet ได้นำสิ่งของอุปโภคและบริโภค มามอบให้กับบุคลาการทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี...
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ร้านใบไม้ร่าเริง บริจาคน้ำกระชาย ให้กับบุคลาการทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ร้านใบไม้ร่าเริง บริจาคน้ำกระชาย ให้กับบุคลาการทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ร้านใบไม้ร่าเริง บริจาคน้ำกระชาย จำนวน 100 ขวด ให้กับบุคลาการทางการแพทย์...