วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายไชยรัตน์ อุดมกิจปัญญา สนับสนุนอาหาร ไก่ย้อย ข้าวมันไก่  ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ร่วมต่อสู้ Covid-19 ไปด้วยกัน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายไชยรัตน์ อุดมกิจปัญญา สนับสนุนอาหาร ไก่ย้อย ข้าวมันไก่  ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ร่วมต่อสู้ Covid-19 ไปด้วยกัน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายไชยรัตน์ อุดมกิจปัญญา สนับสนุนอาหาร ” ไก่ย้อย ข้าวมันไก่”  ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ร่วมต่อสู้ Covid-19...
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 คุณนวล สุขุมภาณุเมศร์ บริจาคขนมเปี๊ยะลาวาไข่เค็ม ให้กับบุคลาการทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 คุณนวล สุขุมภาณุเมศร์ บริจาคขนมเปี๊ยะลาวาไข่เค็ม ให้กับบุคลาการทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 คุณนวล สุขุมภาณุเมศร์ บริจาคขนมเปี๊ยะลาวาไข่เค็ม ให้กับบุคลาการทางการแพทย์...
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 สถาบันปัญญาภิวัฒน์  ได้นำอาหาร จำนวน 100 กล่อง เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 สถาบันปัญญาภิวัฒน์  ได้นำอาหาร จำนวน 100 กล่อง เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 สถาบันปัญญาภิวัฒน์  บริจาคอาหาร จำนวน 100 กล่อง เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย...
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นำน้ำดื่มมามอบให้ จำนวน 60 แพ็ค และกาแฟ 3in1 จำนวน 2 ลัง ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นำน้ำดื่มมามอบให้ จำนวน 60 แพ็ค และกาแฟ 3in1 จำนวน 2 ลัง ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นำน้ำดื่มมามอบให้ จำนวน 60 แพ็ค และกาแฟ 3in1 จำนวน 2 ลัง...
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คุณกัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล บริจาคกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดีทัศน์ และเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คุณกัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล บริจาคกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดีทัศน์ และเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คุณกัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล บริจาคกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดีทัศน์ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 1 เครื่อง...
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 บริษัท บีควิก พระราม5 และพนักงาน ร่วมบริจาคเตียงไฟฟ้า ,เครื่อง AED,เครื่องให้สารละลายทางเลือด และสิ่งของอุปโภค ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 บริษัท บีควิก พระราม5 และพนักงาน ร่วมบริจาคเตียงไฟฟ้า ,เครื่อง AED,เครื่องให้สารละลายทางเลือด และสิ่งของอุปโภค ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 บริษัท บีควิก พระราม5 และพนักงาน’ ร่วมบริจาคเตียงไฟฟ้า จำนวน 5 เตียง ,เครื่อง AED จำนวน 1 ตัว ,เครื่องให้สารละลายทางเลือด (Oximeter) จำนวน 1 ตัว และสิ่งของอุปโภค...