วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คุณกัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล บริจาคกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดีทัศน์ และเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คุณกัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล บริจาคกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดีทัศน์ และเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คุณกัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล บริจาคกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดีทัศน์ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 1 เครื่อง...
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 บริษัท บีควิก พระราม5 และพนักงาน ร่วมบริจาคเตียงไฟฟ้า ,เครื่อง AED,เครื่องให้สารละลายทางเลือด และสิ่งของอุปโภค ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 บริษัท บีควิก พระราม5 และพนักงาน ร่วมบริจาคเตียงไฟฟ้า ,เครื่อง AED,เครื่องให้สารละลายทางเลือด และสิ่งของอุปโภค ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 บริษัท บีควิก พระราม5 และพนักงาน’ ร่วมบริจาคเตียงไฟฟ้า จำนวน 5 เตียง ,เครื่อง AED จำนวน 1 ตัว ,เครื่องให้สารละลายทางเลือด (Oximeter) จำนวน 1 ตัว และสิ่งของอุปโภค...
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 บริษัทแมนนี 99 ยูเอสเอ จำกัด บริจาคตู้เย็น ขนาด 14.2 คิว จำนวน 1 ตู้ ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 บริษัทแมนนี 99 ยูเอสเอ จำกัด บริจาคตู้เย็น ขนาด 14.2 คิว จำนวน 1 ตู้ ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 บริษัทแมนนี 99 ยูเอสเอ จำกัด บริจาคตู้เย็น ขนาด 14.2 คิว จำนวน 1 ตู้...
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คุณอาทิตยา ฉิ่นไพศาล บริจาคข้าวกล่อง ,ขนมเค้กชิฟฟ่อน และเครื่องดื่ม ให้กับบุคลากร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คุณอาทิตยา ฉิ่นไพศาล บริจาคข้าวกล่อง ,ขนมเค้กชิฟฟ่อน และเครื่องดื่ม ให้กับบุคลากร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คุณอาทิตยา ฉิ่นไพศาล’ บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง ,ขนมเค้กชิฟฟ่อน จำนวน 100 ชิ้น และเครื่องดื่ม จำนวน 3 ลัง ให้กับบุคลากร...
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คุณชัยพร ชาญชลยุทธ  บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง ให้กับบุคลากร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คุณชัยพร ชาญชลยุทธ  บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง ให้กับบุคลากร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คุณชัยพร ชาญชลยุทธ  บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง ให้กับบุคลากร...
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คุณสิริกาญจน์ วัฒนกูล บริจาคเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คุณสิริกาญจน์ วัฒนกูล บริจาคเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คุณสิริกาญจน์ วัฒนกูล บริจาคเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง...