วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คุณชัยพร ชาญชลยุทธ  บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง ให้กับบุคลากร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คุณชัยพร ชาญชลยุทธ  บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง ให้กับบุคลากร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คุณชัยพร ชาญชลยุทธ  บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง ให้กับบุคลากร...
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คุณสิริกาญจน์ วัฒนกูล บริจาคเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คุณสิริกาญจน์ วัฒนกูล บริจาคเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คุณสิริกาญจน์ วัฒนกูล บริจาคเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง...
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เจ้าอาวาสวัดตะเคียน บริจาคกระดาษทิชชู่ จำนวน 200 แพ็ค และทิชชู่แบบม้วน จำนวน 4,800 ม้วน ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เจ้าอาวาสวัดตะเคียน บริจาคกระดาษทิชชู่ จำนวน 200 แพ็ค และทิชชู่แบบม้วน จำนวน 4,800 ม้วน ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เจ้าอาวาสวัดตะเคียน บริจาคกระดาษทิชชู่ จำนวน 200 แพ็ค และทิชชู่แบบม้วน จำนวน 4,800 ม้วน...
วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 คุณนพวรรณ ตันติวัชรนนท์ และครอบครัว บริจาค น้ำดื่ม และ สิ่งของอุปโภคบริโภค มามอบให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 คุณนพวรรณ ตันติวัชรนนท์ และครอบครัว บริจาค น้ำดื่ม และ สิ่งของอุปโภคบริโภค มามอบให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 คุณนพวรรณ ตันติวัชรนนท์ และครอบครัว บริจาค น้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค ,กาแฟสำเร็จรูป จำนวน 4 แพ็ค พร้อมแก้วกระดาษ ,มาม่าแบบถ้วย จำนวน 7 แพ็ค ,ขนมเค้ก จำนวน 1 ลัง ,น้ำเก๊กฮวย จำนวน 100 ขวด และกระดาษทิชชู่ จำนวน 16 เเพ็ค...
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 คุณจริยา อิสสริยะกุล บริจาคหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 8 กล่อง และหน้ากากอนามัยแบบผ้าอีก จำนวน 1 แพ็ค มามอบให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 คุณจริยา อิสสริยะกุล บริจาคหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 8 กล่อง และหน้ากากอนามัยแบบผ้าอีก จำนวน 1 แพ็ค มามอบให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 คุณจริยา อิสสริยะกุล บริจาคหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 8 กล่อง และหน้ากากอนามัยแบบผ้าอีก จำนวน 1 แพ็ค...
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ร้านเจ้ญาส้มตำ เมืองทองธานี นำข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง มามอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ร้านเจ้ญาส้มตำ เมืองทองธานี นำข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง มามอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ร้านเจ้ญาส้มตำ เมืองทองธานี นำข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง มามอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์...