วันที่ 22 ธันวาคม 2566 นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีและคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี การจัดตั้งศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี มีแนวคิดที่ว่า ต้องการยกระดับการให้บริการ พี่น้องประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดนนทบุรี ได้มีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง ไม่เจ็บ ไม่ป่วย โดยนำเทคโลยีทางการแพทย์ที่หลากหลายมาให้บริการ โดยศูนย์ตรวจสุขภาพแห่งนี้การบริการทุกอย่างจะให้จบในจุดเดียว(One Stop Service) ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ในเวลา 08.00 น. – 12.00 น.