ประกาศ รับสมัครงานโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

ประกาศ รับสมัครงานโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

ลำดับที่ รายละเอียด ดาวน์โหลด 1 ประกาศ รับสมัครบุคลาดรเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)...
วันที่ 22 กรกฏาคม 2565 คุณอรุณ – คุณวันทณา หงษ์ทอง ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี เพื่ออุทิศให้ ปู่ขวัญ ย่าเล็ก รัตนชื่น พ่อเฟื้อง แม่ละม้าย รัตนชื่น

วันที่ 22 กรกฏาคม 2565 คุณอรุณ – คุณวันทณา หงษ์ทอง ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี เพื่ออุทิศให้ ปู่ขวัญ ย่าเล็ก รัตนชื่น พ่อเฟื้อง แม่ละม้าย รัตนชื่น

ประกาศ รับสมัครงานโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทยบ์นนทบุรี

ประกาศ รับสมัครงานโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทยบ์นนทบุรี

ลำดับที่ รายละเอียด ดาวโหลด 1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา...