วันที่ 9 มิถุนายน 2564 วัดสังฆทาน บริจาคข้าวตับกระเทียม จำนวน 40 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี