วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 “ครอบครัวนสพ.สุรินทร์ ศรีสอาด” บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 20 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี