วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 คุณทองคูณ – คุณวาสนา แสงธรรมรัตน์ บริจาคข้าวต้มมัด จำนวน 50 กล่อง ,น้ำพั๊นช์ จำนวน 50 ขวด และกระท้อนลอยแก้ว จำนวน 25 ถ้วย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี