วันที่ 4 มิถุนายน 2564 คุณชาญชัยและครอบครัว นำอาหารกลางวัน จำนวน 200 กล่อง มาให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี