วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โรงงานวารีน้ำแข็งหลอด บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค ให้กับบุคลาการทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี