วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวสเกตต์ นำอาหารและน้ำดื่ม มามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี