วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 คุณดาราวรรณ  ประกายทิพย์ นำ KFC  มามอบให้บุคลาการทางการแพทย์ และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี