วันที่ 30 เมษายน 2564 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ได้นำอาหาร จำนวน 20 กล่อง (ward7) , หม้อนอน จำนวน 20 ชิ้น และ กระบอกปัสสาวะ จำนวน 20 ชิ้น มามอบให้โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี