วันที่ 30 มิถุนายน 2564 “วัดสังฆทาน” บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 40 กล่อง และน้ำกระชายขาว จำนวน 160 ขวด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี