วันที่ 3 พฤษภาคม 2564′ #ร้านอาหารบอยขายบีฟ ได้นำข้าวกล่อง จำนวน 75 กล่อง มามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี