วันที่ 29 เมษายน 2564 บริษัทเต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคน้ำดื่มจำนวน 150 ลัง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี