วันที่ 25 มิถุนายน 2564 คุณชยณัฏฐ์ นำข้าวกล่อง จำนวน 25 กล่อง และเครื่องดื่มอเมซอน จำนวน 30 แก้ว มาบริจาคให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี