วันที่ 25 เมษายน 2564 ร้านขนมบ้าน78 นำเค้กมามอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทำงาน ทางโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ขอขอบคุณ “ร้านขนมบ้าน78” เป็นอย่างยิ่ง