วันที่ 23 เมษายน 2564 ครอบครัว คุณกฤศวรรณ และ คุณปวริศ คนไข้ ward 7 (กฟผ.) นำน้ำดื่มมามอบให้ เจ้าหน้าที่คลินิกปฐมพยาบาล(ARI) โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี  ขอขอบคุณครอบครัว คุณกฤศวรรณ และ คุณปวริศคนไข้ ward 7 (กฟผ.) อย่างยิ่งค่ะ