วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ร้านมาลองแด๊ก บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 40 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี