วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 บริษัทฟอร์เวิร์ดแมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด บริจาค เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 10 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี