วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ท่านสส.อุดมเดช’ นำผลไม้ มามอบให้กับบุคลากรทางการแทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี