วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ข้าวปิ่นเงิน บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 100 ชุด ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี