วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 คุณสุภาพร ทรัพย์นิมิตร บริจาคโทรศัพท์มือถือ จำนวน 5 เครื่อง พร้อมซิมเครือข่ายดีแทคโปรโทรไม่อั้น 1 ปี  จำนวน 10 เบอร์ มามอบให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี