วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 คุณสุภาพร ทรัพย์นิมิต บริจาคเตียงผู้ป่วยแบบ manual จำนวน 3 เตียง มามอบให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี