วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ร้าน din din อาหารไทย บริจาคข้าว จำนวน 50 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ