วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ร้านใบไม้ร่าเริง บริจาคน้ำกระชาย จำนวน 100 ขวด ให้กับบุคลาการทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี