วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายสุวิทย์-นางอภิรดี หัพนานนท์ ,นายอภิวิทย์-นางภาวิณี หัพนานนท์ และครอบครัว ,ผศ.ดร.ประพล-นางชญนันท์ คำจิ่ม และครอบครัว ,นายวรากร พรหมโยธี-นางสาวสุริชยา หัพนานนท์ บริจาคเครื่อง Auto CPR เครื่องช่วยกระบวนการปั๊ม และฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1เครื่อง มูลค่า 800,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี