วันที่ 11 มิถุนายน 2564 กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19 สนับสนุนเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง (High Flow Oxygen) จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 160,000 บาท แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ภายใต้การดูแลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจยับยั้งและควบคุมไวรัสโควิด-19