วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 พระครูเจ้าอาวาสวัดตะเคียน ได้บริจาคกระดาษทิชชู่แบบม้วน จำนวน 9,600 ม้วน