วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 คุณธัญสินี พรมสุทธิ์  (คุณส้ม นักแสดงช่อง 7) ได้สิ่งของอุปโภค-บริโภค มามอบให้เป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี