วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 กลุ่มสมาชิกและผองเพื่อน มัณฑนาปิ่นเกล้า-พระราม5 ไม่เอากรรม(เผด็จ)การ มอบ Power bank พร้อมอุปกรณ์ชาร์ตครบชุด จำนวน 5 ชุด มูลค่า 7,400 บาท มามอบให้โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี