วันที่ 1 กรกฎาคม 2564  “สำนักงานประปา สาขานนทบุรี” บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 12 แพ็ค ,ร่ม จำนวน 6 คัน และกระเป๋าผ้า จำนวน 13 ใบ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี