วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 “วัดสังฆทาน” บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 30 กล่อง และน้ำกระชายขาว จำนวน 50 ขวด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี