ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู  โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี พร้อมให้บริการการดูแลรักษาและวางแผนการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักกายบำบัด บริการด้านการรักษา ดังนี้:

 • โปรแกรมเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบประสาท บริการด้านการฟื้นฟู ปัญหาทางระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
 • โปรแกรมการดูแลต่อเนื่องหลังจากผู้ป่วยกลับบ้าน
 
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ให้การฟื้นฟูบำบัดด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพที่ครบถ้วนตามมาตรฐานสากล เพื่อให้การบำบัด บรรเทาความรุนแรงของโรคและกลุ่มอาการให้ผู้ป่วย

 

 • การบำบัดด้วยการดึงหลัง ดึงคอ ด้วยเครื่องมือทางไฟฟ้า
 • การบำบัดด้วยความร้อนประเภทต่างๆ เช่น การวางแผ่นประคบ เครื่องมือให้ความร้อนลึกด้วยคลื่นเสียง (Ultrasound) หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องลดปวดด้วยเลเซอร์
 • การฟื้นฟูอาการปวดคอ ปวดหลัง
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพโรคหัวใจ และหลอดเลือด
 • กิจกรรมบำบัดผู้ป่วยที่มีอาการ Stroke
 • กิจกรรมบำบัดในเด็ก
 • การนวดเพื่อรักษา เป็นการนวดเพื่อลดจุดกดเจ็บของร่างกาย
 • กิจกรรมบำบัด ฝึกการทำงานของมือ นิ้วมือ ไหล่ การฝึกกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
 • แก้ไขความผิดปกติการพูด การกลืน
 • กายภาพบำบัดด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาด้วยเครื่องกายอุปกรณ์เสริมช่วยการเดิน เครื่องออกกำลังกายขาและแขนแบบ Passive และ Active

 

สถานที่ให้บริการ 

โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ชั้น4

วันเวลาให้บริการ

วันจันทร์ – ศุกร์

ในเวลาราชการ      08.00-16.00 น.

นอกเวลาราชการ   16.00-20.00 น.

ติดต่อสอบถามและนัดหมาย  

☎  0-2432-6167-8 ต่อ 4010

(สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิการรักษา)

เลขที่ 155 หมู่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

แผนที่โรงพยาบาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย

ติดต่อสอบถามโปรแกรมตรวจสุขภาพ