วันที่ 9 มิถุนายน 2564 คุณวุฒิชัย หวั่งหลี บริษัทชัยทิพย์ จำกัด นำข้าวเป็ดย่างไม้ลิ้นจี่+หมูแดง+หมูกรอบ จำนวน 200 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี