วันที่ 8 มิถุนายน 2564 บริษัท คุโระเฮ้าส์ จำกัด บริจาคนู้ดเดิ้ลหมูหม้อไฟ จำนวน 100 กล่อง ,น้ำดื่ม จำนวน 100 ขวด ,น้ำจับเลี้ยง จำนวน 100 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี