วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 คุณอัมพร วารินทร์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้นำพัดลม MIZUSAWA ขนาด 18นิ้ว จำนวน 10 ตัว มามอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานประจำแผนกER โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี