วันที่ 4 มิถุนายน 2564 คุณอรทัย บริจาคผลไม้ (ส้ม) จำนวน 6 ลัง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี