วันที่ 4 มิถุนายน 2564  คุณคำจันทร์ ภูครองทุ่ง บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 30 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี