วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ร้านดินดินอาหารไทย นำอาหาร และ ขนม จำนวน 30 กล่อง มามอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี