วันที่ 4 พฤษภาคม 2564  บริษัทเคมิคอล อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด ..ได้มอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 40,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี