วันที่ 30 มิถุนายน 2564 “ร้านแดก” บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 60 ลัง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี