วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 คุณจ้อ กิติพันธุ์ และคุณดาว อภิสรา มอบผัดหมี่ จำนวน 60 กล่อง เพื่อส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี